Poniżej kilka tematów które jako uczestnikowi spotkania udało mi się ustalić/wyłapać – mogą niektórych mieszkańców Ślęzy interesować:
1. budżet j.w. został przyjęty w całości z tym, że punkt 3 został zmieniony z zakupu urządzeń na skatepark na zaprojektowanie skateparku (ze względu na min. wymagania dot. bezpieczeńtwa, minimalną pow. która musi wynosić 20m/30m itp.)
2. większością głosów mieszkańców została odrzucona zgoda na przywrócenie działalności strzelniczej na strzelnicy na ul. Parkowej
3. większością głosów mieszkańców została odrzucona propozycja ujęcia w studium pod „mieszkaniówkę” terenu rolnego zakupionego przez dewelopera za strzelnicą po prawej stronie (jadąc od centrum miejscowości)
4. zostało przegłosowane przyspieszenie budowy kanalizacji przy ul. Dębowej min. przez przeniesienie części środków z budżetu za rok 2018 (ok. 40tys.) i wygospodarowaniu 30 tys. z budżetu za rok 2019. Będzie ona wykonana prawdopodobnie w roku 2019 – do końca nie wiem czy w całości…

Tomasz Ostaszewski, źródło: https://www.facebook.com/slezamiejscowosc/