notariusz Wrocław

Kancelaria notarialna świadczy usługi na najwyższym poziomie, zapewniając indywidualne podejście do każdego z klientów. W zakres działań Kancelarii wchodzi sporządzanie czynności notarialnych, gdy wymaga tego przepis prawa bądź taka jest wola stron. Notariusz na bieżąco udziela informacji o dokonywanych czynnościach przy jednoczesnej gwarancji zachowania tajemnicy okoliczności sprawy.

Usługi kancelarii kierowane są zarówno do osób fizycznych, prawnych jak i innych podmiotów pragnących skorzystać z pomocy notarialnej. Notariusz Wrocław zapewnia wsparcie i objęcie nadzorem podczas każdego z etapów wykonywanej czynności notarialnej. Wizyta w Kancelarii poprzedzona jest wcześniejszą konsultacją, w trakcie której klient zostaje poinformowany jakie dokumenty musi przedłożyć.

Ponadto, internetowa strona Kancelarii została wyposażona w zakładkę pomocniczą zawierającą szczegółowy opis informacji niezbędnych celem przygotowania się do wizyty. Czynności notarialne wykonywane w Kancelarii notarialnej są z należytym zabezpieczeniem praw oraz interesów Klienta i z poszanowaniem zasad etyki zawodowej.