Często w rozmowach słyszę piękne sformułowania „w Ślęzy” „na Ślęzy” etc. Do tych, którzy mają jeszcze wątpliwości przemówił prof. Jan Miodek… 😉

w ślęzie