Materiał dot. wyborów do rady gminy i tego dlaczego są one historycznie najważniejsze dla nas – mieszkańców Ślęzy opracował p. Tomasz Ostaszewski. Dziękujemy!!!
Warto wspomnieć, że p. Tomasz startuje do rady powiatu.

Tomasz Ostaszewski